Pavillion Omkring
Jesper Kort Andersen and Mikkel Kjærgård Christensen, 2015